Home Circuit Investeringen

Investeringen

Met gastvrijheid naar de toekomst
EERSTE PAAL WINTERDIJK TRIBUNE

De nieuwe Winterdijktribune is na de in 2017 gerealiseerde Haarbochttribune, de tweede publieksvoorziening waarvan het comfort wordt vergroot. 9.100 kuipstoeltjes komen op het niveau te liggen van de Hoofdtribune. Van de Ramshoek en Winterdijktribune, de Geert Timmer tribune, de Hoofdtribune, de Haarbochttribune tot en met de Strubben- en TT World Tribune, kunnen meer dan 42.000 bezoekers gebruik maken op vrijwel hetzelfde hoge niveau. De Winterdijktribune heeft een lengte van 308 meter en een hoogte van 13 meter.

Met de bouw van deze nieuwe tribune is 4 miljoen euro gemoeid. De gemeente Assen stelt, in verband met de economische spin off van het TT Circuit Assen en de noodzaak voor een upgrading van de accommodatie, € 2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de Winterdijktribune.
Met de vrijgekomen grond waarop de oude Winterdijktribune was gebouwd, worden de taluds in de zuidlus van het TT Circuit Assen ge-upgrade. De taluds worden hoger en er wordt een terrasvorm gerealiseerd waardoor het zit- en/of sta comfort van de bezoekers wordt vergroot.

Het TT Circuit Assen investeerde in de jaren rond de millenniumwisseling bijna 60 miljoen euro. Met dit immense bedrag werd het circuit ge-upgrade waar het nu nog de vruchten van plukt; een haast tijdloze accommodatie met hoogwaardige sportvoorzieningen. Willen we in de Drentse hoofdstad tot de top blijven behoren, dan zullen we niet alleen jaarlijks goed onderhoud moeten plegen en verbeteringen moeten doorvoeren, maar dan zal er opnieuw geïnvesteerd moeten worden. En dat doen we ook! Afgelopen jaar hebben we aangekondigd opnieuw miljoenen te investeren. Met dit budget worden de publieksvoorzieningen naar een hoger niveau getild.

De nieuwe Haarbochttribune is daar het eerste zichtbare resultaat van. Maar ook de Winterdijktribune ondergaat deze gedaantewissel. Voor de TT van 2018 is deze tribune met een capaciteit van ruim 9100 toeschouwers gereed. In de zuidlus van het circuit worden de taluds aangepakt. Zo worden ze hoger en minder steil door het creëren van terrassen waarop men kan zitten of staan. Maar de investeringen gaan verder dan het bouwen van nieuwe tribunes met een uitstekend zitcomfort. Er komen nieuwe horeca- en toiletvoorzieningen, is er glasvezel aangelegd waardoor de toegangskaarten kunnen worden gescand en waardoor er contactloos kan worden betaald. Hierdoor wordt een snellere doorstroming mogelijk bij de kassapunten.

Alles met één doel: gastvrijheid!