Home Circuit Investeringen

Investeringen

Nadat in 2008 het investeringsplan “Op weg naar Pole Position” na 9 jaar was voltooid staat het TT Circuit Assen wederom aan het begin van een ambitieus investeringsplan waarbij de nadruk komt te liggen op voorzieningen ten behoeve van het publiek. Dit plan, “In de Startblokken naar 2021” genaamd, is inmiddels gestart en omvat onder meer een vernieuwing van de Haarbocht-, Winterdijk- en Stekkenwaltribune. Maar ook de taluds zullen een kwaliteitsverbetering krijgen. Verder worden amusementspleinen aangelegd, gravel(zand) wegen achter de taluds geasfalteerd, invalidenvoorzieningen verbeterd en wordt er een netwerk aangelegd waarbij onder andere contactloos betalen bij de horeca mogelijk wordt.

Met de bouw van de nieuwe Haarbocht-tribune is inmiddels begonnen. Hieronder ziet u een impressie van deze nieuwe tribune die hetzelfde comfort niveau zal krijgen als de overige “betonnen” tribunes. Daarnaast worden Horeca- en toiletvoorzieningen onder deze tribune gerealiseerd.