Voor media-toegang tot het TT Circuit Assen gelden speciale procedures en accreditaties. Mediakaarten zijn vereist om toegang te krijgen tot verschillende evenementen. Het indienen van een aanvraag garandeert geen accreditatie. Het is belangrijk voor media vertegenwoordigers om te begrijpen dat een accreditatie voor een vorig evenement geen garantie is voor toekomstige evenementen.

De organisatie van een evenement (die het circuit huurt van het TT Circuit Assen) en de perschef van het TT circuit bepalen welke media worden toegelaten. De aanvragen verlopen via het TT-circuit. Aanvragen voor media accreditatie moeten uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Tijdens het evenement moeten alle instructies van het circuit personeel, officials, beveiligingspersoneel en huurder strikt worden opgevolgd. Het betreden van het circuitterrein is op eigen risico en het TT Circuit Assen is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel.

Van media-medewerkers wordt verwacht dat ze zich tijdens evenement professioneel gedragen. Indien regels worden geschonden, instructies niet worden opgevolgd en/of onprofessioneel gedrag wordt geconstateerd kan een accreditatie voor of tijdens een evenement worden ingetrokken en de toegang tot het circuit worden ontzegd.

De accreditatiecriteria verschillen per type media. Voor kranten en printmedia geldt onder meer dat de vertegenwoordigers geregistreerde journalisten of fotografen moeten zijn met een erkende perskaart. Ze moeten ook een begeleidende brief van de redactiechef/opdrachtgever op officieel briefpapier van het medium kunnen overleggen, evenals bewijs van professionele ervaring en inkomsten uit eerdere publicaties.

Voor televisie en radio moeten erkende (internet)omroepen aan specifieke criteria voldoen, zoals een ongevallenverzekering voor alle medewerkers en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Drones zijn alleen toegestaan voor opnames na toestemming van de huurder en als aan bepaalde voorwaarden, vergunningen en verzekeringen is voldaan. Bovendien gelden de volgende regels:

  1. Het telefoonnummer van de dronepiloot moet bekend zijn bij Race Control/Duty Manager.

  2. De dronepiloot moet aan reguliere accreditatievoorschriften voldoen en moet herkenbaar zijn door het verplichte mediahesje te dragen.

  3. Het is niet toegestaan om boven het circuit, dat wil zeggen het asfalt tussen de witte lijnen, en de pitstraat te vliegen.

  4. Het is niet toegestaan om boven (grote) groepen mensen te vliegen.

Voor internetsites en online media gelden criteria zoals een professioneel werkende website, inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel, eigen redactionele bijdragen, en een minimum aantal dagelijkse unieke bezoekers.

Influencers en contentmakers zijn welkom om te accrediteren voor evenementen. We checken bereik en content.

Voor media namens teams, rijders en sponsoren gelden aparte voorwaarden. In beginsel worden geen mediakaarten verstrekt aan medewerkers van deze partijen, tenzij er bewijs wordt geleverd dat een mediakaart vereist is en de limiet van accreditaties nog niet is bereikt.